Do 31 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia Programu Młoda Polska na rok 2018. Stypendia przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury. W ramach konkursu stypendysta może ubiegać się o dofinansowanie wynoszące maksymalnie 50 000 zł.

Program Młoda Polska przeznaczony jest dla młodych artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne urodzone nie wcześniej niż w 1982 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura w tym także reportaż dziennikarski, muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

Osoby biorące udział w konkursie mogą otrzymać stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego, trwający maksymalnie do 31 grudnia 2018 r.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez

Najnowsza publikacja

Najnowszy numer PIK

W kolejnym numerze

 • Czy organizator może być mobberem dyrektora instytucji kultury?
 • Czy pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych?
 • Czy instytucja kultury ma prawo amortyzować podatkowo składniki majątku wykorzystywane zarówno w działalności kulturalnej, jak i w działalności gospodarczej?
 • Czy pokrywanie przez instytucję kosztów wyjazdów osób reprezentujących instytucję podczas różnych konkursów czy festiwali stanowi dla nich przychód podatkowy?
 • Czy usługi cateringowe instytucja można sfinansować z dotacji podmiotowej czy tylko ze środków własnych?
 • Jakie przychody domu kultury korzystają ze zwolnienia od VAT i nie wchodzą w związku z tym do limitu 200 000 zł zwolnienia podmiotowego?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanych przez instytucję półkolonii?
 • Jak rozliczyć pracę w sobotę niepełnoetatowca?
 • Jak ująć w JPK_VAT zwolnione z VAT opłaty pobierane za nauczanie języków obcych?
 • Czy dodatek specjalny i nagrodę roczną wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
 • Czy samorządowy ośrodek kultury ma obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego budynków?
 • Jakie konsekwencje podatkowe rodzi po stronie instytucji kultury najem sali w zabytkowym budynku?
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury, jeśli jej pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej?
 • Czy można przenieść urlop pracownikowi, który odchodzi na emeryturę i będzie znowu zatrudniony w instytucji kultury na okres kolejnej umowy o pracę?
 • Z jakich środków sfinansować modernizację programu funkcjonalno-użytkowego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?