Do 31 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia Programu Młoda Polska na rok 2018. Stypendia przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury. W ramach konkursu stypendysta może ubiegać się o dofinansowanie wynoszące maksymalnie 50 000 zł.

Program Młoda Polska przeznaczony jest dla młodych artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne urodzone nie wcześniej niż w 1982 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura w tym także reportaż dziennikarski, muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

Osoby biorące udział w konkursie mogą otrzymać stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego, trwający maksymalnie do 31 grudnia 2018 r.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez

Najnowsza publikacja

Najnowszy numer PIK

W kolejnym numerze

 • Czy otrzymane od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie stanowią dopłatę do ceny biletów wstępu?
 • Czy organizator ma prawo zażądać od dyrektora instytucji kultury oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?
 • Czy na początku roku należy zaksięgować naliczenie całej przyznanej dotacji podmiotowej lub podatku od nieruchomości?
 • Czy księgowa obsługująca instytucję może odmówić płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej, twierdząc, że dokumenty te nie spełniają wymogów do uznania za faktury?
 • Jak prawidłowo zakwalifikować do KŚT fontannę i plac zabaw?
 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?
 • Czy biblioteka może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za udzielane świadczenie w zakresie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony?
 • Jak ująć zakup środka trwałego ze środków własnych w planie finansowym oraz rachunku zysków i strat?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?