Do 31 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 9 000 zł.

W tegorocznej edycji konkursie mogą wziąć udział jedynie prace obronione w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. Prace te muszą być napisane wyłącznie w języku polskim.

Prace doktorskie można zgłaszać w trzech następujących kategoriach: Kulturoznawstwo, Antropologia kultury i Socjologia kultury.

W ramach inicjatywy na najlepszą pracę przewidziane jest przyznanie trzech nagród pieniężnych. Za miejsce I nagroda w wysokości 5000 zł brutto, za II — 2500 zł brutto oraz za III — 1500 zł brutto. Laureat pierwszej nagrody uzyska dodatkowo możliwość wydania pracy drukiem nakładem Narodowego Centrum Kultury.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnić m.in. kartę zgłoszenia pracy i wraz z egzemplarzem pracy i jej streszczeniem oraz kopią dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora przesłać na adres Narodowego Centrum Kultury, Dział Edukacji Kulturalnej, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury w grudniu 2017 r.