Do 31 stycznia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji nagrody „Found in Translation”, przyznawanej autorowi najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy. Nagrodę stanowi dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2000 zł oraz przelot do i z Krakowa, fundowane przez Instytut Książki oraz nagroda pieniężna wynosząca 16 000 zł ufundowana przez IK, IKP w Londynie i IKP w Nowym Jorku.

Do zgłoszenia kwalifikują się przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2021 r.

Do tej pory nagrodę Found in Translation otrzymali: Bill Johnston, za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2008); Antonia Lloyd-Jones, za przekład „Ostatniej wieczerzy” Pawła Huellego (2009); Danuta Borchardt, za przekład „Pornografii” Witolda Gombrowicza (2010); Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak, za przekład tomu wierszy „Tutaj” Wisławy Szymborskiej (2011); Joanna Trzeciak, za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2012); Antonia Lloyd-Jones, za całość dorobku tłumaczki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (2013); Philip Boehm, za przekład książki „Król kier znów na wylocie” Hanny Krall (2014); Ursula Phillips, za przekład powieści „Choucas” Zofii Nałkowskiej (2015); Bill Johnston, za przekład „Dwunastu stacji” Tomasza Różyckiego (2016); Piotr Florczyk, za przekład „Budowałam barykadę” Anny Świrszczyńskiej (2017); Jennifer Croft, za przekład „Biegunów” Olgi Tokarczuk (2018); Madeline G. Levine, za przekład „Opowiadań zebranych” Brunona Schulza (2019) oraz Anna Zaranko, za przekład „Pamiętnika antybohatera” Kornela Filipowicza (2020) i Ewa Małachowska-Pasek i Megan Thomas za przekład „Kariery Nikodema Dyzmy” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (2021).

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesyłać drogą mailową na adres biuro@instytutksiazki.pl uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego.