Do 31 stycznia br. można zgłaszać propozycje do XII edycji Nagrody Literackiej, której organizatorem jest m.st. Warszawy. Pozycje wydawnicze można typować w czterech kategoriach.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. Konkurs jest kontynuacją tradycji nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926–38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Pierwszym jej laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza, Władysław, ostatnim zaś przed wojną Leopold Staff.

Nagroda Literacka m. st. Warszawy w obecnej formie przyznawana jest od 2008 r., kiedy to Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy. Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2018 r.

Książki można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • literatura piękna — proza;
  • literatura piękna — poezja;
  • literatura dziecięca — tekst i ilustracje;
  • edycja warszawska (varsaviana)

Propozycje do nagrody można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub na adres:
Biuro Kultury,
Urząd m.st. Warszawy,
pl. Bankowy 2,
00-095 Warszawa

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji.