Do 26 maja br. trwa nabór do kolejnej edycji ogólnopolskiego Programu Archi-przygody, który skierowany jest do dzieci z klas 1–3 szkoły podstawowej. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Druga edycja programu w szkołach podstawowych będzie realizowana od 9 września do 9 grudnia 2019 r.

Archi-przygody to program z zakresu edukacji architektonicznej skierowany do dzieci, które w ramach zajęć prowadzonych z udziałem studentów oraz absolwentów wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk projektowych wyższych uczelni, mają poznać sztukę architektury oraz możliwość wykorzystania zmysłów do poznawania najbliższego otoczenia.

Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Program zakłada realizację minimum 20 godzin zajęć w ciągu maksymalnie 3 miesięcy.

Nabór do programu Archi-przygody ma charakter dwuetapowy. Pierwszy to zgłoszenia dzieci z klas 1–3 szkoły podstawowej. Drugi etap, który startuje od 27 maja br., polega na tym, że do współpracy zostaną zaproszeni studenci i absolwenci architektury i wydziałów sztuk projektowych.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 10 czerwca na stronie Narodowego Centrum Kultury.