Do 26 maja br. trwa nabór zgłoszeń do 2. części szkolenia „Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie odbędzie się 14 czerwca br. w Centrum Kreatywności w Warszawie.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest poszerzenie wiedzy dotyczącej materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz form jego ochrony oraz poznanie sposobów na wykorzystanie tej wiedzy w tworzeniu działań kulturalnych. Zadaniem inicjatywy będzie także promocja dobrych praktyk i zaprezentowanie programów szkoleniowych i grantowych NCK i NID dotyczących włączania w działania zasobów dziedzictwa.

W ramach szkolenia uczestnicy porozmawiają o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym, formach jego ochrony. Przedstawione zostaną sposoby na szukanie informacji o lokalnych zasobach, a także przedstawione będą narzędzia edukacyjne i animacyjne pozwalające na opowiedzenie o lokalnym dziedzictwie i zaangażowanie uczestników w te działania.

Inicjatywa skierowana jest do pracowników instytucji kultury i organizacji, animatorów i edukatorów zainteresowanych wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego w swoich działaniach.

Szkolenie poprowadzą Anna Czyżewska, Paulina Kobza oraz Aleksandra Chabiera.

Szkolenie jest płatne. Koszt szkolenia to 307,50 zł brutto.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O wynikach rekrutacji organizator poinformuje mailowo do 30 maja br.