Trwa nabór zgłoszeń w ramach akcji „PorozmawiajMy. Proszę!”. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Kocham Polskę. Udział w akcji jest bezpłatny.

Akcja „PorozmawiajMy. Proszę!” jest skierowana do wszystkich bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych działających na terenie Polski.

Nadrzędnym celem projektu jest promowanie kultury wypowiedzi i otwartości na dialog pomimo możliwych różnic i szerzenie wiedzy dotyczącej rozpoznawania i reagowania na dyskryminację i mowę nienawiści oraz uczulenie na dezinformację w mediach i walki z nią. Zadaniem akcji „PorozmawiajMy. Proszę!” jest także wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach publicznych i bibliotekach szkolnych oraz przeprowadzenie przez biblioteki międzypokoleniowych spotkań lub spotkań dla młodzieży z wykorzystaniem książki „Nieoczywista Układanka Polska”.

Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zadanie konkursowe polega na zorganizowaniu minimum jednego spotkania międzypokoleniowego lub spotkania dla młodzieży, z wykorzystaniem otrzymanych książek i materiałów opracowanych przez FKP. Biblioteki uczestniczące w inicjatywie w ramach zadania konkursowego muszą przesłać relację z tych spotkań.

Każda z bibliotek, która się zakwalifikuje do udziału w konkursie, otrzyma jeden egzemplarz książki „Nieoczywista Układanka Polska”. Książki zostaną przekazane do 50 bibliotek, które zgłoszą się do udziału w akcji jako pierwsze.

O zakwalifikowaniu biblioteki zostaną poinformowane 13 września br. Koniec realizacji zadania konkursowego przez biblioteki 15 listopada 2019 r. Wybór najciekawszych relacji z przebiegu akcji nastąpi do 2 grudnia br.