Do 22 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do stolików eksperckich mazowieckiego BiblioLAB-u, który odbędzie się w Piasecznie 27 września 2018 r. pod hasłem „Biblioteka(rz) wielu możliwości”. Organizatorami inicjatywy są Ogólnopolska sieć dla bibliotekarzy — LABiB oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

BiblioLAB to propozycja innowacyjnej, aktywnej formy spotkania bibliotekarzy, łącząca w sobie elementy networkingu, pracy warsztatowej i wymiany praktycznej, branżowej wiedzy.

Mazowiecki BiblioLAB odbędzie się w dwóch lokalizacjach: w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz w Centrum Kultury w Piasecznie. Spotkanie jest podzielone na 3 części. Po inauguracyjnych wykładach, nawiązujących do hasła zjazdu, bibliotekarze-eksperci z województwa mazowieckiego zaprezentują swoje najciekawsze projekty podczas sesji stolików eksperckich, a następnie wezmą udział w warsztatach tematycznych.

Udział w inicjatywie mogą wziąć bibliotekarzy ze wszystkich typów bibliotek.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić ankietę.