Do 17 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do 26. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 15. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 7. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Organizatorami inicjatyw są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Konkurs Wawrzyn Literacki przeznaczony jest dla autora lub autorów związanych z województwem lubuskim, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.

Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Wawrzyn Dziennikarski ma natomiast za zadanie promocję dorobku dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i tych pracujących w mediach internetowych, a także twórców utworów dziennikarskich odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

Zgłoszenia do konkursów może przesłać każda instytucja, organizacja, stowarzyszenie, wydawnictwo lub osoba fizyczna.

Aby wziąć udział konkursach, należy zgłaszane książki oraz materiały dziennikarskie przesłać do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na adres al. Wojska Polskiego 9 z dopiskiem: Lubuskie Wawrzyny.

Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest przesłanie 3 egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie 4 różnych publikacji skopiowanych w 3 egzemplarzach.