Do 15 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Organizatorami inicjatywy są prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak i rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Andrzej Lesicki. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury żyjącym autorom, których aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w ciągu trzech lat poprzedzających przyznanie nagrody.

Nagrodę można otrzymać w dwóch kategoriach za:

  • wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury tzw. Nagroda im. Adama Mickiewicza oraz
  • znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia tzw. Nagroda — Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

Laureaci konkursu otrzymują dyplom oraz gratyfikacje pieniężne w wysokości 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 000 zł (Nagroda — Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Osobami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów w ramach inicjatywy są członkowie kapituły, przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji kulturalnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mediów patronujących nagrodzie.

Osoby biorące udział w konkursie muszą przesłać książki w postaci tradycyjnej lub elektronicznej na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 (z dopiskiem PNL). Zgłoszenie powinno zawierać: dane personalne kandydata oraz opis jego dokonań twórczych.

Do końca kwietnia br. kapituła ogłosi nazwisko laureata nagrody im. Adama Mickiewicza oraz nazwiska twórców nominowanych do nagrody im. Stanisława Barańczaka.

15 maja 2019 r. podczas uroczystej gali w Collegium Maius UAM nastąpi wręczenie obu nagród.