Do 15 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do czwartej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Organizatorami inicjatywy są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wręczenie wyróżnień dla twórców nastąpi 25 maja 2018 r.

Poznańską Nagrodę Literacką powołał w 2015 r. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor UAM.

Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury żyjącym autorom, którzy wydali co najmniej jedną książkę w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie wyróżnienia. Pod pojęciem literatury kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa oraz popularyzatorska.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach. Za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury zostanie przyznana Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 000 zł.
Zwycięzca drugiej kategorii to twórca, który nie skończył 35. roku życia i wykazał się znaczącym, innowacyjnym dorobkiem w dziedzinie literatury, humanistyki oraz popularyzacji kultury literackiej. Otrzyma on Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 000 zł.

Kandydatów do PNL mogą zgłaszać przedstawiciele instytucji kulturalnych, władz samorządowych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i mediów patronujących. Swoje kandydatury mogą też zgłaszać członkowie jury.

Uroczyste wręczenie nagrody i stypendium nastąpi 25 maja 2018 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Kilka tygodni wcześniej ogłoszone zostanie nazwisko laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz maksymalnie trzy nazwiska twórców nominowanych w drugiej kategorii.

Laureatami pierwszej edycji zostali prozaik i tłumacz Zbigniew Kruszyński, oraz poetka i ilustratorka Kira Pietrek. Rok później nagrodzeni zostali pisarz i poeta Erwin Kruk, oraz reporterka i pisarka Magdalena Kicińska. W 2017 r. laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza został poeta, prozaik, eseista prof. Tadeusz Sławek, Nagrodę-Stypendium im. Stanisława Barańczaka odebrała poetka Małgorzata Lebda.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wysłać zgłoszenie na adres:

Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

z dopiskiem Poznańska Nagroda Literacka.

Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa.