Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Organizatorem inicjatywy jest Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe.

Konkurs adresowany jest do środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów niezrzeszonych. Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie jest przysłanie trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie niepublikowanych i nienagradzanych. Jeden wiersz musi dotyczyć Norwida lub być inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem, dwa wiersze mogą być o tematyce dowolnej.

Na laureatów konkursu czekają nagrody: I nagroda wynosi 2000 zł, II to 1000 zł, a III – 500 zł. Organizator przyzna także pięć wyróżnień po 300 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać prace na adres: Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza — Filia Nr 4, ul. Chopina 1A 05-800 Pruszków, z dopiskiem: „NORWID”.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 22 maja 2022 r. w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów.