Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura — Interwencje 2020, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet na realizację projektu wynosi 10 000 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy Kultura — Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura — Interwencje 2020 są: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów takich, jak: organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, a także działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych. W ramach inicjatywy o dofinansowanie można również ubiegać się przy organizacji konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych oraz organizacji rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia i rocznice o charakterze patriotyczny.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5000 zł. Maksymalna natomiast to 150 000 zł.

Zadania w ramach inicjatywy mogą być realizowane od 20 kwietnia do 30 października 2020 r.

Aby wziąć udział w programie, należy złożyć wnioski poprzez EBOI.