10 i 11 oraz 17 i 18 września br. odbędzie się 24. edycja projektu społecznego i edukacyjnego Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Tematem tegorocznej edycji jest „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią — świątynie, arcydzieła, pomniki”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Nadrzędnym celem kolejnej edycji wydarzenia jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym. W tym roku inicjatywa ma zadanie skupić się na obiektach, w których duchowość, sztuka i historia wzajemnie się przenikają. Są one również nośnikiem wartości jako dzieła wielkich artystów, twórców czy wizjonerów. Każdy region w Polsce ma za zadanie odzwierciedlić to m.in. w świątyniach, arcydziełach, czy pomnikach.

Ogólnopolska inauguracja EDD odbędzie się 10 września br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Na dwudniową inaugurację zatytułowaną „Karpacka Troja — świadek czasów chrztu Polski” zaplanowano wiele inscenizacji ukazujących prastare zwyczaje oraz początki powstania Państwa Polskiego. Ponadto, zwiedzający będą mieli okazję poznać życie pradawnych Słowian — zapoznać się z ich domostwami, a także z potężnym grodem książęcym i najstarszym grodem słowiańskim Wały Królewskie.

Dwa dni wcześniej w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa promująca Europejskie Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to od 1991 r. wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. Pierwsza edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbyła się w 1993 r. Od ponad 20 lat na terenie całej Polski odbywają się wydarzenia specjalne, imprezy plenerowe, koncerty oraz wystawy. W poprzedniej edycji organizatorzy zorganizowali 1990 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w 486 miejscowościach, w których udział wzięło ponad 322 tysiące osób.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji imprezy znajdują się na stronie internetowej Europejskich Dni Dziedzictwa 2016.