Pytanie

Położony na terenie gminy skansen odwiedza w weekendy wielu turystów, co wiąże się z brakiem miejsc parkingowych w całej gminie. Ośrodek kultury nie jest organizatorem imprez na terenie skansenu.
Czy ośrodek kultury może podpisać umowę z prywatną osobą na dzierżawę łąki z przeznaczeniem na parking w sezonie turystycznym?

Instytucja kultury może zawrzeć umowę dzierżawy terenu, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności statutowej. Z pytania wynika, że parking będzie służyć instytucji kultury jako miejsce parkowania dla uczestników organizowanych przez nią imprez, co ma ułatwić korzystanie z oferty instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 17 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor instytucji zarządza nią. Do jego zadań należy więc podjęcie wszystkich możliwych kroków, aby zapewnić udział uczestników w wydarzeniach ośrodka kultury. Jeśli więc dyrektor ma informacje, że brak miejsc parkingowych jest utrudnieniem dla osób korzystających z oferty instytucji kultury i być może przez to traci ona na przykład wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane przez nią wydarzenia (imprezy), to zapewnienie miejsca do parkowania jest działaniem na korzyść instytucji kultury.

Nie ma też przeszkód, aby podpisać w tym celu umowę dzierżawy z osobą prywatną, właścicielem łąki. Ważne, aby środki na opłatę dzierżawy były zapewnione w planie finansowym ośrodka kultury.

Jeśli ośrodek zamierza pobierać opłaty za parking, to zwracam uwagę, że jej statut powinien to przewidywać. Powinien zatem bowiem określać m.in. zakres działalności oraz postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza taką działalność prowadzić (art. 13 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o działalności kulturalnej).

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)