Od 12 do 14 października br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, odbywa się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Tematem przewodnim inicjatywy jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Forum skierowane jest do środowisk działających w obszarze ochrony, promocji i dokumentacji zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego w tym do przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni, instytucji kulturalno-oświatowych, animatorów kultury oraz przedstawicieli mediów.

Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia to spotkanie międzynarodowe, które zgromadzi specjalistów z 17 krajów. Forum realizowane jest w ramach formatu współpracy 16 + 1. Obejmuje on Polskę, Estonię, Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię i Macedonię.

Spotkanie w ramach Forum ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie m. in. regulacji prawnych i zasad ochrony dziedzictwa. Ma za zadanie także pokazanie dobrych praktyk w prowadzeniu badań i dokumentowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy podtrzymywaniu przekazu międzypokoleniowego. Uczestnicy przyjrzą się także temu, jak w praktyce powiązać zasady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta we wrześniu 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Głównym punktem inicjatywy jest II Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie 12 nowych elementów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Gala odbędzie się 14 października br. w Sukiennicach.

Krajowa lista stanowi dokumentację niematerialnego dziedzictwa kraju i realizuje postanowienia Konwencji UNESCO z 2003 r.