Europejska Platforma Festiwali to pilotażowy projekt, który ma na celu wykorzystanie potencjału festiwali w celu zwiększenia ich wkładu w realizację różnych gałęzi polityki UE, jak na przykład polityki innowacji, integracji społecznej, edukacji i dialogu międzykulturowego.

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej ogłosiła już nabór wniosków do tego projektu i jak się podkreśla w dokumencie — zaproszeniu do składania wniosków EAC/S07/2013 — zgłaszany projekt:

  • powinien obejmować i wspierać dużą liczbę festiwali o europejskim charakterze,
  • muszą w nim uczestniczyć festiwale z 15 lub więcej różnych krajów UE,
  • powinien zawierać przekonującą strategię promowania marki.

Działania powinny trwać maksymalnie 2 lata, a ich początek powinien się datować na listopad 2013 r.

Całkowity budżet przeznaczony na finansowanie tego projektu wynosi do 1 000 000 euro, a wsparcie otrzyma tylko jedna wybrana europejska platforma pilotażowa (do 80% łącznych kwalifikowanych kosztów projektu).

Wnioski mogą składać:

  • zarejestrowane w UE organizacje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną prowadzącą główną działalność w dziedzinie organizacji festiwali kulturalnych, z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie organizacji festiwali kulturalnych

w terminie:

  • do 26 czerwca 2013 r.

Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie potrzebne informacje związane z tym projektem zamieszczono na stronie Komisji Europejskiej.