Na stronie internetowej www.grywalizujemy.pl ukazał się poradnik „Grywalizacja. Zrób to sam!”, którego pomysłodawcami są Fundacja Orange, Fundacja Highlight/Inaczej oraz Laboratorium EE. Publikacji poradnika towarzyszy także konkurs, którego celem jest przedstawienie najciekawszego pomysłu grywalizacji dla swojej organizacji. Nabór pomysłów trwa do 31 października br. Autorzy najciekawszych z nich wezmą udział w warsztatach z ekspertami.

Poradnik „Grywalizacja. Zrób to sam!” zawiera praktycznie wskazówki dotyczące wdrożenia grywalizacji do projektów społecznych, odpowiada na pytania, jakie są kluczowe zasady przy jej wprowadzaniu oraz na co warto zwrócić uwagę przy projektowaniu grywalizacji, aby osiągnąć zamierzony efekt.

O co więc tyle hałasu i czym jest zatem owa grywalizacja? Grywalizacja jest to wykorzystanie mechaniki gier do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami. Bazuje na na systemie pozytywnych wzmocnień — punktów, medali i nagród za podjęcie danego wyzwania. Grywalizacja motywuje ludzi również do zajęć, które uważa się za rutynowe czy nudne.

Poradnik Grywalizacji składa się z trzech części:

  • teoretycznej wzbogaconej ćwiczeniami,
  • planszy aktywności,
  • książki z przykładami grywalizacji z całego świata.

Całość można bezpłatnie pobrać lub zamówić wersję papierową na stronie internetowej.

Publikacji towarzyszy także konkurs dotyczący najciekawszych projektów grywalizacjii. Skierowany jest on do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, oraz ośrodków pomocy społecznej, kościołów lub związków wyznaniowych jak również osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Nagrodami w konkursie są trzy zestawy konsultacji merytorycznych dotyczących mechaniki grywalizacji, technologii oraz finansów.

Decyzję o wyborze zwycięzców podejmie specjalnie powołana do tego komisja. Oceniać będzie ona przede wszystkim kreatywność pomysłu, adekwatność wybranych rozwiązań oraz możliwości ich wdrożenia.

Wyniki konkursu zostaną przesłane mailowo do wszystkich uczestników konkursu w dniu ich ogłoszenia.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Grywalizujemy.pl (plik PDF).