Kto zdobędzie tegoroczną Sybillę, czyli laur za Wydarzenie Muzealne Roku 2012.

Niedługo 23 Konkurs o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jeszcze tylko 4 dni do złożenia wniosków o nominację. Dlatego muzea, które są organizatorem lub współorganizatorem danego przedsięwzięcia powinny zgłosić swoje kandydatury do 28 lutego, składając:

 • poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową (przesyłaną także w wersji tradycyjnej) oraz
 • elektronicznie: prezentację zgłaszanego projektu, przygotowaną w formacie PDF lub programie Power Point, natomiast opracowania naukowe, publikacje i wydawnictwa multimedialne — pocztą tradycyjną.

Operator konkursu — Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów — poprzez szanowne jury wyróżni przede wszystkim:

 • najciekawsze projekty z wszystkich dziedzin działalności muzeów w Polsce i poza granicami kraju,
 • upowszechnianie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych muzealników.

W jury zasiądą powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki: Janusz Byszewski, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. dr hab. Andrzej Kokowski, Piotr Kosiewski, dr Piotr Oszczanowski, dr Renata Pater, prof. dr hab. Maria Poprzęcka, prof dr hab. Jan Skuratowicz, Maria Sołtysiak, dr Bożena Steinborn, dr hab. Andrzej Szczerski, dr Marceli Tureczek.

Oceniane będą wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja zakończyła się w roku 2012, i które mieszczą się w jednej z następujących kategorii:

 • wystawy sztuki (stałe i czasowe),
 • wystawy historyczne (stałe i czasowe),
 • wystawy etnograficzne i archeologiczne (stałe i czasowe),
 • wystawy przyrodnicze (stałe i czasowe),
 • wystawy techniki (stałe i czasowe),
 • wystawy i inne przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej (stałe i czasowe),
 • opracowania naukowe, publikacje i wydawnictwa multimedialne,
 • konserwacja muzealiów,
 • przedsięwzięcia edukacyjne,
 • zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne.

W tym roku uroczysta gala laureatów Sybilli 2012 zbiegnie się z uroczystościami otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.