Pytanie

W chwili odejścia dyrektora na emeryturę nie przeprowadzono inwentaryzacji majątku, a nowego dyrektora zatrudniono dopiero po upływie roku. Z końcem 2022 r. przeprowadzono planowany spis majątku instytucji, w wyniku którego ujawniono niedobory.
Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy poprosić byłego dyrektora o wyjaśnienie niedoborów?

Jeśli w momencie odejścia dyrektora na emeryturę nie przeprowadzono inwentaryzacji, to nie ma podstaw, aby prosić go o wyjaśnienia ujawnionych niedoborów środków trwałych.

Wyjaśnienie

Dyrektor przed odejściem na emeryturę powinien rozliczyć się z majątku, za który był odpowiedzialny.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że kwestie terminów, częstotliwości i sposobów inwentaryzacji reguluje art. 26 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nie przewiduje on inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora. Taki rodzaj inwentaryzacji może wprowadzić instrukcja inwentaryzacyjna obowiązująca w danej instytucji kultury. Nie ma podstaw do tego, aby były dyrektor wyjaśniał niedobory.

Bez inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej trudno byłoby udowodnić, że niedobór był zawiniony przez byłego dyrektora.

To komisja inwentaryzacyjna powinna wyjaśnić ujawnione niedobory i zaproponować sposób postępowania (np. uznania niedoboru za niezawiniony).

Natomiast obecny dyrektor podejmie decyzję o sposobie rozliczenia powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz o ich ujęciu.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 16 stycznia 2023 r. poz. 120; ost. zm. Dz.U. z 14 lutego 2023 r. poz. 295)