Do 30 listopada br. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego turnieju literackiego „Konkurs: Misja — Książka!”. Konkurs patronatem objął Minister Edukacji Narodowej, a jego organizatorami są Fundacja Nowoczesna Polska oraz Ridero IT Publishing. Na laureatów inicjatywy czekają nagrody.

Nadrzędnym celem konkursu jest rozwinięcie literackich talentów, a także zapoznanie i zainteresowanie uczniów, procesem powstawania i wydawania książki.

Inicjatywa skierowana jest do uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Warunkiem udziału w konkursu jest napisanie i przygotowanie do wydania własnego zbioru opowiadań. Uczniowie zainteresowani udziałem powinni zebrać drużynę liczącą od 3 do 10 osób oraz znaleźć opiekuna zespołu, który zgłosi drużynę do konkursu.

Uczniowie z pomocą nauczycieli i bibliotekarzy, przygotują książki, do których każdy z uczestników napisze jedno opowiadanie. Uczniowie mogą też przygotować własne ilustracje i projekty graficzne okładek.

Pierwszy etap turnieju to wyłonienie laureatów poprzez głosowanie internautów na stronie internetowej konkursu. W kolejnym — spośród 50 prac jury wybierze zwycięzców. Autorzy najlepszych książek, zarówno pod względem literackim, jak i edytorskim, otrzymają nagrody. Na laureatów czekają tablety oraz możliwość wydania zwycięskich książek drukiem.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Rideo IT Publishing.