Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich. Koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.

Nadrzędnym celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw wchodzących w skład Grupy oraz wspieranie ich pracy. Dodatkowo inicjatywa umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

Tegoroczna edycja programu pozwoli 32 Rezydentom Literackim realizowanie własnych projektów literackich w czterech Instytucjach Goszczących w wybranym okresie tj. od 1 maja do 12 czerwca 2018 r. w trakcie tzw. Kompaktowej Edycji Wiosennej lub od 1 września do 30 listopada 2018 r. w czasie tzw. Standardowej Edycji Jesiennej.

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4, którzy wydali co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście, miesięczne stypendium w wysokości 1125 euro brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2250 euro brutto (Standardowa Edycja Jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Każda Instytucja Goszcząca będzie odpowiedzialna za organizację dwóch pobytów dla dwóch grup Rezydentów Literackich.

Rezydenci zostaną wybrani przez narodowe i międzynarodowe komisje rekrutacyjne.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zapoznać się z zasadami aplikowania [plik DOCX].