Do 5 sierpnia br. trwa rekrutacja na szkolenie „Sieć i nowe media jako środowisko animacji kultury”, którego organizatorami są Platforma Kultury i Kadra Kultury. Szkolenie przeznaczone jest dla animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Udział w warsztatach mogą wziąć także animatorzy kultury, którzy działają w strukturach organizacji pozarządowych, instytucjach kultury oraz małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Celem szkolenia jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej mediów oraz zaprezentowanie najnowszych trendów i innowacji w komunikacji internetowej i nowych mediach. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się także m.in. z działaniami w social mediach oraz nabędą wiedzę z zakresu budowania strony www, aplikacji mobilnych oraz zarządzania i prezentowania informacji w serwisie internetowym.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26‒28 sierpnia br. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie ma formę wykładów oraz warsztatów z praktycznym wykorzystaniem komputerów i urządzeń mobilnych. Szkolenie jest płatne (246 zł brutto) i jego cena obejmuje koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani do 7 sierpnia br.