Do tego dnia trwa bowiem nabór na szkolenie „Planowanie strategiczne i programowanie działań animacyjnych”, którego organizatorami są Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury i Platforma Kultury. Zajęcia odbędą się w do 8 do 10 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie poprowadzi Marta Białek-Graczyk, animator kultury oraz prezes Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Celem szkolenia jest poznanie zasad, metod i narzędzi skutecznego budowania planów rozwoju i strategii działań animacyjnych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do animatorów kultury i edukatorów pracujących z lokalnymi społecznościami.

Zajęcia składać się będą z kilku bloków tematycznych. Między innymi uczestnicy poznają m.in. motywacje i cele tworzenia 10-stopniowej strategii oraz narzędzia prostej diagnozy społecznej. Ponadto uczestnicy dowiedzą się m.in. jak skutecznie planować strategię działań animacyjnych, jak przeprowadzić konsultacje społeczne czy jak zaangażować ekspertów w tworzenie strategii. Tematyka szkoleń (plik PDF) została dobrana tak, by rozwijać kompetencje psychologiczne i społeczne, niezbędne do pracy z grupą. Kompetencje te zostaną uzupełnione o bloki tematyczne o charakterze medialnym i związane z zarządzaniem. Umożliwiają one skuteczne wdrażanie działań animacyjnych w instytucjach kultury.

Aby wziąć udział w szkoleniu, do 20 maja 2015 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O wynikach rekrutacji organizatorzy poinformują po 21 maja br.