Do 31 marca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Transatlantyk 2015 za wybitne osiągnięcia w popularyzacji literatury polskiej za granicą. Pomysłodawcą nagrody jest Instytut Książki. Na laureata czekają nagrody: 10 000 euro oraz statuetka.

W tym roku Nagroda Transatlantyk zostanie przyzna po raz 11. Jej nadrzędnym zadaniem jest wyróżnienie i uhonorowanie osoby, która przyczyniła się w znacznym stopniu do rozpowszechniania i promocji literatury polskiej na świecie. Laureatami tegorocznej edycji mogą zostać tłumacze, wydawcy, krytycy oraz animatorzy kultury.

Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie kandydaci z zagranicy, w tym także Polacy z podwójnym obywatelstwem. Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz osoby prywatne. Zgłoszenie powinno zawierać opis zasług kandydata, jego dane adresowe, a także dane zgłaszającego.

Kandydatury można nadsyłać na trzy sposoby:

  • pocztą na adres Instytutu Książki ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, bądź
  • faksem pod numer: 12 62 37 682, a także
  • e-mailem na adres a.bobr@bookinstitute.pl.