Od maja do września w czterech polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Chełmie odbędą się szkolenia „Jak zorganizować Żywą Biblioteką”. Organizatorami inicjatywy są stowarzyszenia: Diversja oraz Lambda Warszawa. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce — przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

„Żywa Biblioteka” jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, którego nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez integrację społeczności lokalnej oraz promowanie otwartości wobec innych kultur, wyznań oraz poglądów. Od 2003 r. inicjatywy ŻB są wykorzystywane w programach Rady Europy jako metody edukacji przestrzegania praw człowieka.

Projekt „Żywa Biblioteka” wykorzystuje także standardową formułę biblioteki, która polega na kontakcie między czytelnikiem a książką. Ma on również okazję zapoznać się z tematyką oraz osobami przynależącymi do różnych grup narażonych na dyskryminację czy wykluczenie. Mowa tu o osobach niepełnosprawnych, mniejszościach narodowych czy wyznaniowych.

Trzydniowe szkolenia odbędą się 22–24 maja w Warszawie oraz 29–31 maja w Poznaniu. Następnie od 12 do 14 czerwca przeniosą się do Wrocławia, by na jesieni zawitać w Chełmie — między 18 a 20 września. Na szkolenia mogą się zgłosić maksymalnie 2 osoby reprezentujące daną instytucję.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowanie są za pomocą elektronicznego formularza, który należy wypełnić w następujących terminach: do 15 maja 2015 w przypadku szkoleń w Warszawie lub Poznaniu oraz do 1 czerwca br. jeżeli chodzi o szkolenie we Wrocławiu. Najdłużej zapisy potrwają na szkolenie w Chełmie. Każdy kto chce wziąć w nim udział, ma czas do 15 sierpnia br.