Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Aktywizacja zapraszają biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Docelowo inicjatywa realizowana będzie w partnerstwie z samorządami gmin liczących nie więcej niż 100 000 mieszkańców. Przewidywany termin uruchomienia projektu to początek 2016 r.

Projekt „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest inicjatywą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w ramach wsparcia funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2014–2020. Uzyskane środki z PO PC przeznaczone będą na zapewnianie dostępu do szybkiego Internetu, elektronizację centralnych usług publicznych oraz działania szkoleniowe i promocyjne dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców danego społeczeństwa. W ramach projektu będzie można także liczyć na wsparcie w tworzeniu i działaniu partnerstw. Partnerstwa będą składać się przede wszystkim z lokalnych instytucji i organizacji, które dysponują odpowiednimi zasobami i chcą rozwijać się w tym obszarze. Uczestnicy projektu będą mogli także liczyć na wsparcie w przygotowaniu planu działań, przeszkoleniu trenerów, przygotowaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych czy uzupełnieniu sprzętu.

W projekcie „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” może wziąć udział każda gmina licząca do 100 000 mieszkańców. Niezbędna jest jednak do tego deklaracja wójta czy burmistrza. Udział w projekcie mogą także zgłosić biblioteki publiczne. Dysponują one bowiem przestrzenią, w której mogą odbywać się szkolenia, odpowiednim sprzętem a w ich szeregach są przeszkoleni pracownicy obdarzeni zaufaniem mieszkańców.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać maila na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl. W treści maila należy wyrazić chęć uczestnictwa w inicjatywie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” zamieszczone będą wkrótce na stronie internetowej Programu Rozwoju Bibliotek.