Współczesne kino to cud filmowej techniki. Cyfrowy projektor, przestrzenny dźwięk, wysoka jakość obrazu, specjalny ekran czy wygodne fotele. Taka infrastruktura sprzyja komfortowi odbioru. Ogromne multipleksy, które rozsiane są po całej Polsce, mimo tych wszystkich udogodnień kierują się głównie chęcią zysku. Przeciwieństwem typowej kinowej sieciówki jest nowa idea Kina za Rogiem. Projekt polega na stworzeniu nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą oraz do pomysłu stworzenia miejsca spotkań przyjaciół.

Projekt ten daje szanse małym miejscowościom by stały się oknem na świat i ważnym ośrodkiem kultury życia lokalnej społeczności. Oferta współpracy w ramach Kina za Rogiem dotyczy przede wszystkim takich instytucji jak domy kultury, szkoły czy instytucje pozarządowe, a także ośrodki edukacyjne, sportowe, biblioteki, kawiarnie, remizy strażackie czy dyskoteki.

Kino za Rogiem jest inicjatywą Grzegorza Molewskiego, twórcy Telewizji Kino Polska oraz nowatorskiego projektu KinoRP, w ramach którego dokonuje się cyfrowej rekonstrukcji filmów należących do kanonu polskiego kina.

Przedsięwzięcie Kina za Rogiem realizowane jest w ramach projektu „Stowarzyszenie powiązania kooperacyjnego Mazowiecki Klaster Małych Kin Społecznościowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Marka Kino za Rogiem to w założeniu pomysłodawców przede wszystkim sieć małych 20–60 osobowych kin, próbujących wypełnić lukę między wielkomiejskimi multipleksami, a światem filmowym oglądanym w domowym zaciszu. Alternatywna idea projektu polega również na tym, iż dobór repertuaru będzie zależał nie tylko od animatora kina, ale również od jego widzów.

Partnerzy Kina za Rogiem od samego początku mogą liczyć na pomoc zarówno w kwestiach związanych z powołaniem do życia kina, jak również późniejszym jego funkcjonowaniem. Operator sieci umożliwia również m.in. wymianę doświadczeń pomiędzy nim a przyszłym partnerem. Kino za Rogiem oferuje swoim partnerom także stale poszerzaną bibliotekę filmów fabularnych, dokumentalnych czy animowanych. Co ważne, sala kinowa umożliwi także dostęp do transmisji na żywo wydarzeń kulturalnych, sportowych czy prezentacji własnych treści audiowizualnych. Jedynym warunkiem podjęcia współpracy jest wydzielenie pomieszczenia o odpowiednich parametrach.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie internetowej „Kino za Rogiem”.