Do 31 lipca br. trwa nabór do kolejnej edycji projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę!”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach inicjatywy przewidziano warsztaty z programowania z wykorzystaniem robotów Finch.

Zajęcia w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę!” mają na celu zachęcenie młodzieży do nauki kodowania i wyboru ścieżki kariery związanej z nowymi technologiami. Warsztaty adresowane są do osób w wieku od 10 do 15 lat tj. uczniów klas 4‒6 szkoły podstawowej i gimnazjalistów.

Organizatorami warsztatów mogą być biblioteki, szkoły oraz wszystkie instytucje zajmujące się kulturą i edukacją z gmin do 100 000 mieszkańców. Udział w projekcie mogą wziąć jedynie te placówki, które wcześniejszej nie organizowały zajęć w ramach poprzedniej edycji projektu.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia danej instytucji zorganizowanie 2 warsztatów dla minimum 15 uczestników. Do organizacji warsztatów niezbędne jest zapewnienie przynajmniej 5 komputerów.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do 15 września. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonionych zostanie 100 instytucji, w których w okresie między 15 września a 30 listopada br. odbędzie się 200 warsztatów z kodowania.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę!” znajdują się na stronie internetowej projektu.