Do 30 listopada trwa pierwszy nabór wniosków w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”. Przewidywany budżet projektu to 5 750 000 zł.

Nadrzędnym celem programu jest wspieranie promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych inicjatywy promujących praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. Ważnym aspektem programu „Promocja czytelnictwa” jest utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury.

W ramach realizacji programu na wsparcie mogą liczyć projekty promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz grup społecznych niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce. Organizatorzy inicjatywy za cel postawili sobie również podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich w Polsce, upowszechnianie dostępu do najważniejszych dzieł piśmiennictwa polskiego i światowego, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań promujących czytelnictwo. O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu „Promocja czytelnictwa” przewidziano przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2016 r. oraz do 31 marca 2017 r.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w EBOI.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.