Do 31 marca br. trwa nabór kandydatów do VI edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Organizatorem akcji jest Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego.

Nadrzędnym celem programu „Marzenie o Nauce” jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości.

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie III klas gimnazjów, których marzeniem jest nauka w najlepszych liceach w Polsce, i którzy pochodzą z miejscowości nie większych niż 30 000 mieszkańców. Stypendia przyznawane są na trzy lata. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły średnią nie niższą niż 4,5 lub są laureatami, finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych. U osób ubiegających się o stypendia dochód w rodzinie nie może przekroczyć 900 zł netto na osobę.

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w szkole, udostępnia także podręczniki, finansuje opłaty szkolne i ubezpieczenie. Pokrywa także koszty wycieczek klasowych i naukę języków obcych, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wypoczynek.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wyniki I etapu rekrutacyjnego zostaną ogłoszone w kwietniu na stronie internetowej Fundacji. Następnie Koordynatorzy Regionalni odwiedzą zakwalifikowanych kandydatów. Ostateczne wyniki rekrutacji najlepszych uczniów znane będą pod koniec czerwca.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy znajdują się na stronie Fundacji EFC.