Do końca grudnia br. można oddawać głosy w krajowym etapie selekcji na kandydatów, ubiegających się o uzyskanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2017. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znak Dziedzictwa Europejskiego to wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy oraz rozwoju europejskich wartości.

W krajowej selekcji udział berze 15 obiektów, zgłoszonych przez marszałków województw oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków. Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej jako laureaci wstępnej selekcji. Ostateczny wybór laureata zostanie dokonany przez panel ekspertów unijnych.

W gronie 15 kandydatów znalazły się: Bitwa Warszawska, Gniezno, Góra Św. Anny, Grodzisko w Wicinie, Kompleks zabudowań pocysterskich w Jemielnicy, Kościół Jezusowy w Cieszynie, Kościół p.w. św. Jana w Gdańsku, Kościół Św. Jadwigi, Łódź, Park Mużakowski, Pole Bitewne na Westerplatte, Uniwersytet Jagielloński, Założenie Zamkowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim i Zespół Opactwa Cystersów.

Aby wziąć udział w głosowaniu, należy wejść na stronę internetową konkursy.mkidn.gov.pl i oddać głos na swojego faworyta.

Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej MKiDN.