Do 31 stycznia 2016 roku trwa nabór zgłoszeń do I edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Organizatorami inicjatywy są Prezydent Miasta Radomia oraz Muzeum W. Gombrowicza w Jedlińsku. Na laureata najlepszej debiutanckiej pozycji czeka 40 000 zł.

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza otrzyma autor najlepszego debiutu prozatorskiego, wydanego w formie książki papierowej pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody. Za debiut organizatorzy imprezy przyjęli pierwszą albo drugą książkę danego autora. Organizatorzy zdecydowali także, iż Nagroda będzie przyznawana za tekst o wybitnych walorach literackich.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania pozycji wydawniczych są autorzy książek, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne oraz członkowie Kapituły.

Nagroda im. Gombrowicza podzielona została na dwa etapy. W czerwcu 2016 r. Kapituła ogłosi nie więcej niż 5 nominacji do Nagrody. Wybór laureata i wręczenie Nagrody odbędzie się we wrześniu 2016 r., podczas festiwalu literackiego, na który zaproszeni zostaną wszyscy nominowani autorzy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w zgłoszeniu zawrzeć: imię i nazwisko autora, tytuł książki, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej oraz 8 egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody.

Tak wypełnione zgłoszenie należy przesyłać na adres:
Muzeum Witolda Gombrowicza,
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1,
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza”.

Szczegółowe informacje dotyczące pierwszej edycji Nagrody znajdują się na stronie internetowej Nagroda Gombrowicza.