Do 31 stycznia 2017 r. potrwa nabór do konkursu o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych — IFLA, Wrocław 2017. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu 100 stypendiów w ramach Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji IFLA, który odbędzie się we Wrocławiu od 19 do 25 sierpnia 2017 r. Rekrutacja do konkursu zostanie otwarta 2 stycznia 2017 r.

Nadrzędnym celem Kongresu IFLA 2017 jest aktywizacja społeczności bibliotekarzy poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, umożliwienie zapoznania się ze światowymi trendami współczesnego bibliotekarstwa czy motywowanie do realizacji nowatorskich projektów.

Inicjatywa IFLA to również budowanie i ulepszanie standardów pracy współczesnych bibliotek, promowanie nowoczesnych rozwiązań wspierających ich dynamiczny rozwój, a także możliwość zdefiniowania miejsca polskich bibliotek w kontekście aktualnych światowych trendów — stopnia ich rozwoju oraz poziomu zaawansowania świadczonych przez nie usług.

Kongres to także możliwość zaprezentowania dobrych praktyk oraz rozwiązań wypracowanych samodzielnie oraz w ramach międzynarodowych projektów, z uwzględnieniem konserwacji wolumenów, zachowania zbiorów i digitalizacji. Będzie to także okazja do wymiany myśli wśród praktyków, jak również naukowców specjalizujących się w bibliotekoznawstwie, informacji naukowej i dziedzinach pokrewnych.

Stypendia konferencyjne przyznawane są w ramach stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinie: zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Stypendia konferencyjne przeznaczone są dla bibliotekarzy Biblioteki Narodowej oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych stanowiących samodzielne samorządowe instytucje kultury lub innych samorządowych instytucji kultury, posiadających w strukturze biblioteki publiczne.

Preferencje w uzyskaniu stypendium mają osoby, które są pracownikami bibliotek publicznych w gminie wiejskiej, gminie miejsko-wiejskiej oraz gminie miejskiej do 100 000 mieszkańców.

Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.