Do 31 stycznia br. można zgłaszać kandydatów do XI edycji ogólnopolskiej Nagrody Literackiej GDYNIA 2016, której organizatorem jest Miasto Gdynia. Kandydatów można zgłaszać aż w czterech kategoriach. Na laureatów poszczególnych kategorii czeka po 50 000 zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2016 r.

Nagroda Literacka Gdynia, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych książek napisanych po polsku oraz autorowi przekładu na język polski. Książki te muszą być wydane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • proza,
  • poezja,
  • eseistyka oraz
  • przekład na język polski.

Kandydatury do Nagrody może zgłosić każda osoba, która ukończyła 18. rok życia, a także wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim i członkowie Kapituły.

XI edycja konkursu składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich Kapituła wybiera po 5 książek w każdej kategorii, które zostają zakwalifikowane do kolejnego etapu. Następnie spośród nominowanych autorów w każdej kategorii kapituła wyłania laureatów.

Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy poszczególnych etapów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej GDYNIA.

Aby wziąć udział w tej inicjatywie, należy przesłać zgłoszenia do konkursu, które powinno zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko autora, a w przypadku tłumaczenia — autora przekładu;
  • tytuł i rok publikacji pierwszego wydania;
  • nazwę, adres i dane kontaktowe w tym numer telefonu osoby lub instytucji zgłaszającej kandydata;
  • pakiet promocyjny, który musi zawierać notkę biograficzną autora, zdjęcie autora, zredagowaną informację promocyjną o książce oraz wybrany fragment książki i jej okładkę;
  • 9 egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody.

Kandydatów do Nagrody należy przesyłać adres:
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Świętojańska 141-143,
81-401 Gdynia z dopiskiem
„Nagroda Literacka GDYNIA”.

Szczegółowe informację dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Nagrody.