Do 30 września br. można składać wnioski w kolejnej edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu wynosi 2 500 000 zł. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się biblioteki publiczne działające na terenie całego kraju.

Celem tego programu dotacyjnego jest wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający ich użytkownikom korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom na łatwiejsze katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

O dofinansowanie mogą starać się biblioteki publiczne, będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład tych jednostek. Wnioskodawcy zobowiązani są w ramach projektu do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitego budżetu danego zadania. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy wynosi natomiast 30 000 zł.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (plik DOC), a następnie przesłać go na adres:

Instytut Książki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”.

Szczegółowy regulamin programu znajduje się na stronie internetowej Instytutu Książki (plik PDF).