Do 30 września br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r. Projekt finansowany jest z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość stypendium, o które mogą ubiegać się wnioskodawcy to 3 000 zł brutto miesięcznie.

Przedmiotem konkursu są stypendia, które mają charakter cyklicznego świadczenia finansowego. O stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia w dziedzinach takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa, oraz animacja i edukacja kulturalna, a także zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są m.in. stypendia roczne , które trwają od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. oraz okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy składać wnioski za pośrednictwem elektronicznego systemu EBOI.

Stypendia przyznawane są decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzja o przyznaniu stypendium zapadnie do 31 grudnia 2016 r. Nazwiska osób, którym przyznano stypendia, będą opublikowane na stronie internetowej ministerstwa.