Pytanie

Samorządowa instytucja kultury prowadzi konto na serwisie społecznościowym Facebook. Korzysta również z płatnych usług oferowanych przez ten portal.
Czy może utworzyć konto PayPal w celu regulowania płatności na rzecz Facebooka z tego konta?
Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego?

Żadne przepisy nie zabraniają instytucji kultury utworzenia i korzystania z konta PayPal.

Wyjaśnienie

PayPal to międzynarodowy system płatności przez Internet. Polega na tym, że najpierw tworzy się internetowe konto w serwisie PayPal powiązane z adresem mailowym właściciela, a następnie ze swojego konta bankowego przelewa się pieniądze na to konto. Po zaksięgowaniu w serwisie pokazują się one jako wolne środki do wykorzystania.

Aktywa pieniężne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz (art. 3 ust. 1 pkt 25 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Do nich zalicza się zatem środki na koncie PayPal.

W księgach rachunkowych zasilenie konta PayPal można ująć następująco:

  1. Przelew środków na konto PayPal:
    • Wn 149 „Środki pieniężne w drodze”,
    • Ma 130 „Rachunek bankowy”.
  2. Wpływ środków na konto PayPal:
    • Wn 139 „Inne środki pieniężne” (analitycznie: „Konto PayPal”),
    • Ma 149 „Środki pieniężne w drodze”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 10 listopada 2015 r. poz. 1844)