14 lipca br. premier Ewa Kopacz zdecydowała o utworzeniu Narodowego Centrum Kultury Filmowej z siedzibą w Łodzi. Wcześniej list intencyjny w tej sprawie podpisały Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie wielowymiarową instytucją dbającą o dziedzictwo polskiego filmu. Wystawy, warsztaty, kursy poświęcone kinematografii i kulturze audiowizualnej oraz sala kinowa do projekcji 3D to tylko niektóre atrakcje nowej instytucji kultury. Jej zadaniem jest pełnienie funkcji nie tylko wystawienniczych, ale również edukacyjnych i badawczych oraz branie przykładu z najlepszych europejskich placówek.
Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie również gromadzić i prezentować dorobek polskich twórców filmowych. Oprócz archiwum prowadzona będzie także dokumentacja z powstawania filmów w formie m.in. reportaży z planu filmowego. W dalszych planach jest także stworzenie czasopisma naukowego.

Siedziba przyszłego NCKF znajdować się będzie na terenie dawnej elektrociepłowni EC1 przy ul. Targowej 1/3 w kompleksie budynków łączących tradycje i unikalną architekturę z nowoczesną technologią.