Ruszył nabór do kolejnej edycji projektu stażowego w instytucjach kultury. Instytucje kultury powinny zgłosić swoje zapotrzebowanie do 14 lutego. Kandydaci mogą zgłaszać się do wiosennej edycji inicjatywy do 1 marca br. Przewidywany termin rozpoczęcia staży to 10 marca br. Dla najlepszych stażystów przewidziano szkolenia z zakresu zarządzania kulturą. Staże są bezpłatne.

Projekt staże w instytucjach kultury ma za zadanie umożliwić stażystom zdobycie pierwszych szlifów zawodowych oraz zapewnić instytucjom pozyskanie nowych, kreatywnych pracowników. Inicjatywa ta skierowana jest do studentów kierunków artystycznych i humanistycznych związanych z kulturą oraz instytucji, organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury.

Nabór do kolejnej edycji projektu stażowego odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności dla instytucji, które powinny zgłosić swoje oczekiwania do 14 lutego br. Następnie prowadzony będzie nabór dla stażystów, który potrwa do 1 marca.

Tryb realizacji stażu może to być dowolną kombinacją godzin i dni, w rezultacie dającą czas realizacji stażu od 160 do 320 godzin. Staże muszą odbyć się jednak do 30 czerwca 2016 r.

Od stażystów wymaga się:

  • studia na kierunku: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia itd.,
  • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów,
  • wiek do 30. roku życia,
  • znajomość języków obcych, obsługa komputera czy prawo jazdy w zależności od wymagań danej instytucji.

Szczegółowe informacje dotyczące wiosennej edycji tej inicjatywy znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.