Do 14 marca br. trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem inicjatywy jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Nadrzędnym celem konkursu jest wsparcie projektów dla młodych ludzi, które mają rozwinąć ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r.

Program „Równać Szanse 2019” skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W trakcie I etapu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, podczas II etapu laureaci przygotowują projekt.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie inicjatywy.

Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 r.