Do 25 stycznia br. trwa nabór wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach priorytetu „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Wnioski należy składać poprzez elektroniczny formularz EBOI, który zostanie uruchomiony na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do końca 2015 r. Prognozowany budżet projektu wynosi 150 000 000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem wieloletnim uchwalonym przez Radę Ministrów i ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój zawodowy prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne. Ma także za zadanie rozbudzenie w uczniach zainteresowania książkami. Celem programu jest również zakup nowości wydawniczych.

W ramach programu uruchomiono priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”, który został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 000 mieszkańców. Priorytet ma także na celu przekształcenie bazy infrastrukturalnej bibliotek gminnych w nowoczesne centra wiedzy oraz kultury.

W ramach priorytetu trwa I nabór wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz wchodzącego w jego skład priorytetu, znajdują się na stronie internetowej Instytutu Książki (plik PDF).