Do 13 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Przedmiotem konkursu są świadczenia finansowe. Każda osoba ubiegająca się o stypendium ma szansę na gratyfikacje finansowe w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie.

Stypendium można otrzymać w dwóch kategoriach. Pierwszą z nich są stypendia twórcze przyznawane w ośmiu dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa. Kolejną kategorią, w której można ubiegać się o stypendium, są przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury. Chodzi tu o animacje i edukację kulturalną oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

W konkursie można wnioskować o następujące stypendia:

  • roczne od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.,
  • półroczne: od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.,
  • na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (przedsięwzięcia mające inny okres realizacji).

Wnioskodawca ubiegający się o stypendium z budżetu MKiDN powinien złożyć aplikację przez system EBOI.

Wyniki konkursu o stypendia upowszechniające kulturę MKiDN ogłosi do 31 grudnia 2014 r.

Jeżeli chodzi natomiast o formy wypłacania stypendium, to może ono być wypłacone jednorazowo w całości bądź w ratach, płatnych do 10. dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie internetowej MKiDN.