Jak wynika z raportu przygotowanego przez Bibliotekę Narodową, po raz pierwszy od 9 lat wzrosła liczba wypożyczeń w bibliotekach publicznych, a nakłady na zakupy nowych książek wzrosły o 13%.

Biblioteka narodowa wzięła pod lupę dane z 2012 r. W tym właśnie roku do domu wypożyczono aż o 1,5 mln książek więcej niż w 2011 r. Jak podkreśla Biblioteka na swojej stronie internetowej, wynik ten jest szczególnie pocieszający wobec zaobserwowanych w ostatnich latach bardzo dużych spadków. W 2012 r. wypożyczono lub udostępniono na miejscu o 287 000 książek więcej niż w roku poprzednim. Więcej czytelników przyszło także odwiedzić biblioteki. Jak wynika z raportu, liczba zarejestrowanych użytkowników bibliotek wzrosła o 0,2 % (dla porównania — spadek o 2,1% w 2011 r. i o 2,2% w 2010 r.)

Z prawie 65 mln zł do ponad 76 mln zł wzrosły też wydatki na zakup nowości wydawniczych. Kupiono o 7,8% więcej książek. Ogółem do bibliotek publicznych zakupiono 3 mln książek, w tym z dotacji MKiDN — 1 mln książek.

Raport odnosi się do wybranych, charakterystycznych zjawisk: zakupu nowości wydawniczych, liczby czytelników i wypożyczeni — w bibliotekach publicznych. Z tych cząstkowych danych wynika, iż liczba bibliotek i filii bibliotecznych nieznacznie zmalała, jednakże wyrównywaniu szans (dostępu do książki, informacji, modernizacji lokali) służy opracowany przez MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest wspomaganie każdego, nawet najmniejszego środowiska.

Całość opracowanych danych udostępniona zostanie w publikacji Biblioteki Publiczne w Liczbach 2012, podsumowującej kolejny rok analiz prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, opartych na danych GUS. Pozwalają one na bieżącą ocenę stanu i kondycji bibliotek, zasięgu czytelnictwa instytucjonalnego oraz przekrojowe wskazanie zachodzących zmian, zjawisk i trendów. Pełny raport ma się ukazać w maju 2014 r.