19 i 20 kwietnia br. w Bydgoszczy odbędzie się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Bydgoszcz. Patronatem MDOZ objęli m.in. Generalny Konserwator Zabytków, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest popularyzacja ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędzie się kilka wydarzeń.

19 kwietnia 2017 br. podczas pierwszego dnia obchodów, o godzinie 11:30 w Sali Kameralnej Opery Nova w Bydgoszczy odbędzie się konferencja prasowa poświęcona kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na estetykę oraz chaos reklamowy szpecący otoczenie. Tuż po konferencji osoby biorące udział w obchodach mogą obejrzeć premierę filmu „Krajobraz mojego miasta”. Film stanowi część projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast i jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. O godzinie 15:00 w Sali Kameralnej Opery Nova rozpocznie się spotkanie tematyczne poświęcone obiektom nominowanym do nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

O godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej Opery Nova rozpocznie się natomiast Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Podczas gali nastąpi wręczenie dyplomów i statuetek laureatom 42. edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na „Zabytek Zadbany”. W trakcie uroczystości zostaną przyznane także medale Gloria Artis dla osób, które w szczególny sposób swoją postawą i wieloletnim zaangażowaniem przysłużyły się ochronie narodowego dziedzictwa kulturowego. Wręczone zostaną również odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Galę uświetni Balet „Harnasie” w inscenizacji i choreografii Roberta Bondara.

Drugiego dnia obchodów w programie jest m.in. zwiedzanie Starówki, Exsploseum oraz Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy.