Trwają zapisy na szkolenia online w ramach projektu Erasmus+ „Your Kite”. Inicjatywa dotyczy tematyki wolontariatu, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i komunikacji wizualnej. Szkolenia są bezpłatne. Warsztaty online obywają w czterech językach polskim, angielskim, rumuńskim i norweskim.

Udział w kursach online skierowany jest do pracowników bibliotek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli. W szkoleniach mogą wziąć udział również osoby, które chciałyby nauczyć się, jak prowadzić warsztaty dla młodzieży, a także wzmocnić swoje umiejętności trenerskie.

Szkolenia będą składać się z sesji z interaktywnymi ćwiczeniami oraz zadaniami wzmacniającymi zaangażowanie i koncentrację.

Bloki tematyczne szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • Doradztwo Zawodowe — 26 maja 2017 r. w godzinach od 18:00 do 19:00;
  • Przedsiębiorczość — 29 maja 2017 r. w godzinach od 18:00 do 19:00;
  • Wolontariat — 5 czerwca 2017 r. w godzinach od 18:00 do 19:00.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Po zakończeniu danego bloku tematycznego uczestnik możne uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wystawiony przez „Your Kite”.