Do 14 listopada br. można zgłaszać się na szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi. Organizatorami szkolenia są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się 19 listopada w Krakowie w Muzeum Narodowym w Alei 3 Maja 1 w godzinach 09:00-13:30.

Program szkolenia obejmuje następujące wykłady z prezentacjami:

  • „Ogólne zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi w Muzeum Narodowym w Krakowie”,
  • „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: obiekty szklane, ceramiczne, metalowe i meble”,
  • „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: tekstylia”,
  • „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: postępowanie z obiektami na podłożu papierowym”,
  • „Ogólne zasady obchodzenia się z obiektami malarskimi”,
  • „Zasady bezpiecznego obchodzenia się obiektami muzealnymi: rzeźba i obiekty przestrzenne”.

Na końcu szkolenia odbędzie się test końcowy, podsumowujący spotkanie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres mrogowski@nimoz.pl, bądź faksem — na numer 22 642 11 85. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie NIMOZ.