Opublikowano nowelizację ustawy o działalności kulturalnej.

W Dzienniku Ustaw z 30 września 2011 r. nr 207 pod pozycją 1230 opublikowano ustawę z 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że część przepisów wejdzie w życie już z końcem grudnia 2011 r. a część 1 stycznia 2012 r. Wszystko o nowelizacji przepisów w najbliższych numerach Poradnika Instytucji Kultury.