ZUS nie bierze już pod uwagę kwoty otrzymywanego świadczenia lub zasiłku. Zmniejszenie i zawieszenie świadczenia przedemerytalnego zależy tylko od wysokości przychodu. Takie ułatwienie przewidują nowe uregulowania ustawy.

1 lutego 2011 r. weszła w życie ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2011 Nr 17, poz. 79). Nowelizacja wprowadza zmiany w sposobie rozliczania dodatkowych przychodów przez osoby otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Zmiany obejmą już okres rozliczeniowy trwający od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. W tym czasie osoby, pobierające świadczenia przedemerytalne:

  1. mogą dorobić, bez zmniejszania świadczenia, do 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych;
  2. będą miały zawieszone świadczenia — jeżeli dodatkowy przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, poprzedzającym termin waloryzacji (graniczna kwota przychodu);
  3. będą miały zmniejszone świadczenie przedemerytalne do kwoty nie niższej niż 420,58 zł miesięcznie — jeżeli kwota przychodu przekroczy 25% przeciętnego wynagrodzenia, a nie przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Rozliczenie przychodu nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku , w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.