Już wkrótce możemy się spodziewać rewolucji w systemie ochrony prawa autorskiego w Internecie. W epoce, gdy gospodarka coraz bardziej staje się wirtualna, czas na nowoczesne zabezpieczenia praw właścicieli dzieł i twórców.

Które treści w sieci będą chronione? Jak wspierać nowe internetowe modele biznesowe? Jak zachęcać do inwestowania w treści a autorów do tworzenia ich? Jak zapewnić użytkownikom treści w Internecie lepszy dostęp do legalnych ofert, w tym również do wspólnego dziedzictwa kulturowego? A jak zredukować występowanie treści nielegalnych?

Na te i na wiele innych pytań próbowała odpowiedzieć w zeszłym miesiącu Komisja Europejska. Aby sprostać tym wyzwaniom i zbudować nowoczesny spójny system prawa autorskiego, przez cały 2013 rok prowadzone będą z zainteresowanymi stronami szczegółowe rozmowy dotyczące:

  1. transgranicznego obrotu treściami,
  2. treści tworzonych przez użytkowników,
  3. automatycznego wyszukiwania informacji,
  4. opłat za sporządzenie prywatnej kopii,
  5. dostępu do utworów audiowizualnych i kulturowego dziedzictwa,
  6. innowacyjnych licencji oraz rozwiązań technologicznych w kontekście tworzenia unijnego prawa autorskiego.

Na podstawie tych ustaleń, a także w oparciu o analizy rynkowe oraz oceny wpływów i projektów aktów prawnych w 2014 roku zostanie podjęta decyzja o ewentualnej zmianie przepisów dotyczących prawa autorskiego w Internecie, na którą z niecierpliwością czekamy…

Więcej informacji o prawie autorskim i medialnym na nowej stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.prawoautorskie.gov.pl. Strona działa od połowy ubiegłego miesiąca.